Zmiana godzin Mszy Świętych

Marzec 12th, 2020
 1. W związku z wydanymi przez Władze Kościelne zarządzeniami zawieszamy od dzisiaj (tj. 15.03.2020 r.) w naszej Parafii – do odwołania!celebrowanie: nabożeństw Drogi Krzyżowej oraz nabożeństw Gorzkie Żale; natomiast we Mszach Świętych w ciągu tygodnia i w niedziele – zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Metropolity – będą mogły uczestniczyć TYLKO osoby zamawiające daną intencję mszalną, jednakże w każdej z tych mszy może uczestniczyć nie więcej niż 5 (pięć) osób!
 2. Msze Święte od poniedziałku do soboty będą odprawiane o godz.: 7:00 i 18:00.
 3. Od 22 marca br. (do odwołania!) – Msze Święte w niedziele będą odprawiane o godz. 10:00 i 11:30 TYLKO dla osób (rodzin), które je uprzednio zamówiły.
 4. Intencje mszalne zamówione w niedziele na godz. 8:00 – będą odprawiane w niedziele o godz. 10:00, a intencje mszalne zamówione na godz. 18:00będą odprawiane w niedziele o godz. 11:30.
 5. Decyzja o zmianie godzin Mszy Świętych w niedziele w naszym kościele wynika z zarządzenia Ks. Arcybiskupa Metropolity Białostockiego. Decyzja ważna jest do 11.04.2020r.

Wielki Post 2020

Luty 29th, 2020

Wielki Post

A.D. 2020

Okres Wielkiego Postu w życiu Kościoła służy przygotowaniu wiernych do obchodów pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czas Wielkiego Postu trwa od środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej (zwanej Niedzielą Męki Pańskiej). Niedziela ta rozpoczyna w liturgii Kościoła Wielki Tydzień. W liturgii Wielkiego Postu dominują trzy charakterystyczne tematy: pokuta, chrzest i męka Pańska.

W okresie Wielkiego Postu wierni gromadzą się na wielkopostne nabożeństwa pasyjne: „Gorzkie żale” i „Drogę krzyżową”. Za wspólnotowe lub prywatne odprawienie nabożeństwa „Drogi krzyżowej” w okresie Wielkiego Postu można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

Nabożeństwa pasyjne w naszej parafialnej świątyni odprawiane są według następującego porządku:

 1. Droga krzyżowa”:
  a. dla dzieci (wtorki) – godz. 17:30;
  b. „Droga krzyżowa” dla dorosłych (piątki) – 17:30;
 2. Gorzkie żale”:
  a. środy i soboty – godz. 17:30
  b. niedziele – po Mszy świętej o godz. 10:00

Wielkopostne rekolekcje parafialne przeżywać będziemy w dniach: 3 – 4 – 5 kwietnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach!

Czerwiec 9th, 2019

Przypomnienie

Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

z
dnia 26 lutego 2019 roku (Prot. Nr 524/17)

W dniu 26 lutego 2019 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej przypomniała, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy udzielać błogosławieństwa w formie znaku krzyża na czole wiernych (dzieci i dorosłych), którzy nie mogą przystąpić do Komunii Świętej.

Wspomniana Kongregacja Stolicy Świętej przypomniała jednocześnie, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy wprowadzać gestów i słów nieprzewidzianych przez przepisy liturgiczne zawarte w Ordo missae. Wspomniany dokument podpisał ks. Corrado Maggioni – Podsekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.