PORZĄDEK NABOŻEŃSTW w kościele Św. Rodziny w Czarnej Białostockiej

Kwiecień 4th, 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w kościele Św. Rodziny w Czarnej Białostockiej

Wielki Czwartek

Msza Święte Wieczerzy Pańskiej – godz. 18:00

Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej – godz. 15:00 (tylko kapłani i obsługa liturgiczna)

Wielka Sobota

Liturgia Wigilii Paschalnej – godz. 19:00

We Mszy Świętej Wielkiego Czwartku (godz. 18:00) i Wielkiej Soboty (godz. 19:00) uczestniczyć mogą tylko 2 (dwie) osoby z każdej zamówionej intencji mszalnej.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (12 kwietnia 2020 r.)

Msze Święte –  o godz.: 10:00, 11:30 i 18:00.

Poniedziałek Wielkanocny (13 kwietnia 2020 r.)

Msze Święte – o godz.: 8:00, 10:00, 11:30 i 18:00.

W każdej Mszy Świętej mogą uczestniczyć:

TYLKO OSOBY, KTÓRE ZAMÓWIŁY DANĄ INTENCJĘ MSZALNĄ,

ALE MAKSYMALNIE 5 (PIĘĆ ) OSÓB WE MSZY ŚWIĘTEJ !

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii

Marzec 28th, 2020

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii

  1. Zgodnie z kan. 87 §1 KPK, przedłużam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. na zasadach określonych w dekrecie z dnia 13 marca br. Od dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. gov.pl). Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną.
  2. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Należy ją ograniczyć do jednej, tj. III stacji na cmentarzu. Uczestniczy w niej najbliższa rodzina. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację tę może poprzedzić procesja od bramy cmentarza. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną. Po nabożeństwie na cmentarzu należy zaprosić rodzinę na odprawienie Mszy św. pogrzebowej w kościele lub ustalić jej późniejszy termin.
  3. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
  4. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię św.”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020).
  5. We Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg i procesję do ołtarza wystawienia. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie organizuje się ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.
  6. Liturgia Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach powinna rozpocząć się o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorują Krzyż przez przyklęknięcie.
  7. Wielka Sobota – nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym.
  8. W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie święci się wody i w związku z tym nie używa się pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.
  9. Informacje w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania i pierwszych Komunii św. w parafiach zostaną podane po Świętach Wielkanocnych.