Wielki Post 2020

Luty 29th, 2020

Wielki Post

A.D. 2020

Okres Wielkiego Postu w życiu Kościoła służy przygotowaniu wiernych do obchodów pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czas Wielkiego Postu trwa od środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej (zwanej Niedzielą Męki Pańskiej). Niedziela ta rozpoczyna w liturgii Kościoła Wielki Tydzień. W liturgii Wielkiego Postu dominują trzy charakterystyczne tematy: pokuta, chrzest i męka Pańska.

W okresie Wielkiego Postu wierni gromadzą się na wielkopostne nabożeństwa pasyjne: „Gorzkie żale” i „Drogę krzyżową”. Za wspólnotowe lub prywatne odprawienie nabożeństwa „Drogi krzyżowej” w okresie Wielkiego Postu można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

Nabożeństwa pasyjne w naszej parafialnej świątyni odprawiane są według następującego porządku:

  1. Droga krzyżowa”:
    a. dla dzieci (wtorki) – godz. 17:30;
    b. „Droga krzyżowa” dla dorosłych (piątki) – 17:30;
  2. Gorzkie żale”:
    a. środy i soboty – godz. 17:30
    b. niedziele – po Mszy świętej o godz. 10:00

Wielkopostne rekolekcje parafialne przeżywać będziemy w dniach: 3 – 4 – 5 kwietnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach!

Czerwiec 9th, 2019

Przypomnienie

Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

z
dnia 26 lutego 2019 roku (Prot. Nr 524/17)

W dniu 26 lutego 2019 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej przypomniała, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy udzielać błogosławieństwa w formie znaku krzyża na czole wiernych (dzieci i dorosłych), którzy nie mogą przystąpić do Komunii Świętej.

Wspomniana Kongregacja Stolicy Świętej przypomniała jednocześnie, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy wprowadzać gestów i słów nieprzewidzianych przez przepisy liturgiczne zawarte w Ordo missae. Wspomniany dokument podpisał ks. Corrado Maggioni – Podsekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Program Triduum Paschalnego 2020 r. w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Kwiecień 14th, 2019

        Program Triduum Paschalnego 2020 r. w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Wielki Czwartek – 9 kwietnia

18:00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

– po zakończeniu liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00

Wielki Piątek – 10 kwietnia

9:00 – początek adoracji Najświętszego Sakramentu

15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego („Koronka”)

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej

– adoracja Najświętszego Sakramentu po zakończonej wieczornej liturgii do godz. 22:00

Wielka Sobota – 11 kwietnia

9:00 – początek adoracji Najświętszego Sakramentu (do godz. 22:00)

9:00 – 15:00 (co godzinę): błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego („Koronka”)

22:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej i Msza Święta z procesją wielkanocną (prosimy wziąć świece na Liturgię Wigilii Paschalnej)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia

Msze Święte sprawowane będą o godz.: 10:00, 11:30 i 18:00

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 13 kwietnia

Msze Święte sprawowane będą o godz.: 8:00, 10:00, 11:30 i 18:00