Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci

Nie ma dnia bez modlitwy, nie ma tygodnia bez Eucharystii, nie ma miesiąca bez spowiedzi.

Wspólnota Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci (w skrócie PKRD) została założona w 1997 roku przez 9-letnią wówczas Madzię Buczek. Obecnie istnieje w 32. krajach świata i na wszystkich kontynentach. Skupia w większości dzieci, które z miłości do Matki Najświętszej podejmują zobowiązanie do codziennego odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca św.

Spotykamy się systematycznie, raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, formacji i zabawie. Nasza grupa liczy 22 dzieci.

Pragniemy odpowiedzieć na orędzie, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie za pośrednictwem trojga pastuszków, wzywając wszystkich ludzi do codziennego odmawiania różańca. To wezwanie Maryi jest aktualne także dzisiaj.

Potrzeba naszej wytrwałej modlitwy, by na świecie mógł zapanować pokój i zwyciężyło dobro. Codziennie odmawiamy jedną dziesiątkę różańca św. To tak niewiele, a wiele łask możemy wyprosić dla siebie, swoich najbliższych, dla Ojczyzny i całego świata.

A więc jeśli chcesz być apostołem Matki Najświętszej oraz pomagać Jej w przemianie świata i ratowaniu grzeszników – dołącz do naszej wspólnoty!

Spotykamy się w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00 w salce pod plebanią. Opiekunem jest Asia Bogusz.