Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. mgr teol. Jerzy Buzun

– Urodzony w 1958 r.,
– Pochodzi z parafii p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie
– Święcenia kapłańskie w 1985 r.,
– Został mianowany proboszczem tej parafii w 2008 r.

———————————————————————————————–

Wikariusz:

Ks. mgr teol. Marcin Czapski

– Urodzony w 1981 r.

– Święcenia kapłańskie otrzymał w 2009 r.

– wikariusz tej parafii od 2015 r.,

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Ks. mgr teol. Kamil Dąbrowski – rezydent,

kapelan w Ośrodku Metanoia

– Urodzony w 1986 r.

– Pochodzi z parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białymstoku

– Święcenia kapłańskie otrzymał w 2012 r.

– wikariusz tej parafii od 2012 r., rezydent od 2014 r.

 

————————————————————————————————–

Kapłani posługujący na przestrzeni wieków w parafii Świętej Rodziny:

1. Świętej pamięci Ks. kan. Henryk Glinko (1974 – 2002)
1. Ks. Medard Gajewski,vic. 1974 – 1990
2. Ks. Janusz Siemaszko,vic. 1974 – 1975
3. Ks. Edward Stupak,vic. 1975 – 1976
4. Ks. Stanisław Gniedziejko,vic. 1976 – 1982
5. Ks. Alfred Butwiłowski,vic. 1982 – 1983
6. Ks. Jan Kozak,vic. 1983 – 1985
7. Ks. Czesław Tokarzewski,vic. 1982 – 1986
8. ks. Bernard Sołjan,vic. 1985 – 1986
9. Ks. Januar Kownacki,vic. 1986 – 1987
10. Ks. Tomasz Zubrycki (syn Franciszka),vic. 1986 – 1989
11. Ks. Marek Wiśniewski, vic.1987 – 1990
12. Ks. Leszek Mielechowicz,vic. 1989 – 1990
13. Ks. Mirosław Niebrzydowski,vic.1990 – 1991
14. Ks. Marek Wojszko,vic. 1991 – 1995
15. Ks. Grzegorz Solich,vic. 1991 – 1994
16. Ks. Andrzej Matel,vic. 1995 – 1997
17. Ks. Piotr Kacprowski,vic. 1994 – 1995
18. Ks. Sławomir Ostrowski,vic. 1994 – 1995
19. Ks. Mirosław Dąbrowski,vic. 1997 – 2000
20. Ks. Kazimierz Mikłasz,vic. 1995 – 1999
21. Ks. Tomasz Zubrycki (syn Wacława),vic. 1999 – 2002
22. Ks. Alfred Romanowski,vic. 2002 – 2002
23. Ks. Krzysztof Bolesta, vic.1999 – 2002
24. Ks. Bronisław Wonsowski,vic. 1999 – 2002
25. Ks. Wiesław Kulesza,vic. 2002 – 2003
26. Ks. Stanisław Chim,vic. 2002 – 2004
27. Ks. Andrzej Rynkowski, adm. 2002 – 2005
28. Ks. Jarosław Wiśniewski,vic. 2002 – 2005
29. Ks. Marek Kowalczuk,vic. 2003 – 2005
30. Ks. Wojciech Markowski,vic. 2004 – 2005
31. Ks. Adam Niemczynowicz,vic. 2004 – 2005

32. Ks. Waldemar Krutul,vic. 2004 – 2006

33. Ks. Jerzy Bezubik,resid. 2005 – 2008

34. Ks. Adam Szczesiul, vic.2006 – 2008

35. Ks. Jerzy Buzun,resid. 2008 -…

36. Ks. Wojciech Rogowski,vic. 2008 – 2012

37. Ks. Janusz Wiśniewski, rez. 2011 – 2014

38. Ks. Kamil Dąbrowski,vic. 2012 – 2014, rez. 2014 – …

39. Ks. Marcin Karłowski, vic. 2014 – 2015

39. Ks. Marcin Czapski, vic. 2015 – …