Wielki Post 2020

Wielki Post

A.D. 2020

Okres Wielkiego Postu w życiu Kościoła służy przygotowaniu wiernych do obchodów pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czas Wielkiego Postu trwa od środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej (zwanej Niedzielą Męki Pańskiej). Niedziela ta rozpoczyna w liturgii Kościoła Wielki Tydzień. W liturgii Wielkiego Postu dominują trzy charakterystyczne tematy: pokuta, chrzest i męka Pańska.

W okresie Wielkiego Postu wierni gromadzą się na wielkopostne nabożeństwa pasyjne: „Gorzkie żale” i „Drogę krzyżową”. Za wspólnotowe lub prywatne odprawienie nabożeństwa „Drogi krzyżowej” w okresie Wielkiego Postu można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

Nabożeństwa pasyjne w naszej parafialnej świątyni odprawiane są według następującego porządku:

  1. Droga krzyżowa”:
    a. dla dzieci (wtorki) – godz. 17:30;
    b. „Droga krzyżowa” dla dorosłych (piątki) – 17:30;
  2. Gorzkie żale”:
    a. środy i soboty – godz. 17:30
    b. niedziele – po Mszy świętej o godz. 10:00

Wielkopostne rekolekcje parafialne przeżywać będziemy w dniach: 3 – 4 – 5 kwietnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach!

Comments are closed.