Boże Narodzenie A.D. 2019​

Boże Narodzenie
A.D. 2019

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.   (Łk 2, 8)

     Z okazji Uroczystości Narodzenia Jezusa Chrystusa – Zbawiciela każdego człowieka – składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia: radości w sercu płynącej z prawdy, iż narodził się Bóg – Zbawiciel; pokoju zwiastowanego w noc betlejemską przez aniołów; w codziennym  życiu niezachwianej ufności i odwagi, o której w Betlejem mówił anioł w imieniu Boga: „Nie bójcie się!”.

    Niech przeżywanie pamiątki narodzin Boga na Ziemi otwiera serca nas wszystkich na rodzenie się Boga – Człowieka w Eucharystii i umacnia na drodze prowadzącej do pełni szczęścia w Królestwie Chrystusa, które już jest pośród nas.

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia!

Z darem modlitwy przy Betlejemskim  żłóbku

Nowo Narodzonego Jezusa

                                   Duszpasterze Parafii Świętej Rodziny

w Czarnej Białostockiej:

                                   Ks. Bogusław Kieżel 

i Ks. Jan Kozak

Comments are closed.