Wielkanoc 2019 roku

Wszystkim parafianom, władzom naszego miasta na czele z Panią Przewodniczącą Rady Miasta i Panem Burmistrzem, wszystkim działającym na terenie miasta instytucjom, braciom w kapłaństwie i parafianom z Parafii pw. Jezusa Miłosiernego w naszym mieście, wszystkim siostrom zakonnym i kapłanom pochodzącym z naszego miasta na czele z J.E. Ks. Biskupem Andrzejem Zglejszewskim oraz wszystkim Czcigodnym Internautom składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: Jezus Chrystus zmartwychwstały Zbawiciel zawsze niech będzie nam wszystkim Światłem, Drogowskazem, Mocą Bożą i niezachwianą Nadzieją Życia i Szczęścia Wiecznego!

Spokojnych, przeżytych w radości chrześcijańskiej

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wesołego Alleluja!

Ks. Boguslaw Kieżel – proboszcz

Ks. Jan Kozak – wikariusz

Comments are closed.