Rocznica sakry biskupiej Biskupa Andrzeja Zglejszewskiego

        Rocznica sakry biskupiej
        Biskupa Andrzeja Zglejszewskiego

        „Fiat mihi secundum verbum tuum”

        W dniu 25 marca 2014 roku w katedrze pw. Świętej Agnieszki w diecezji Rockville Centre w Nowym Jorku – z rąk Księdza Biskupa Williama Francisa Murphy ordynariusza diecezji – sakrę biskupią przyjął Ksiądz Prałat Andrzej Zglejszewski pochodzący z Parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej (archidiecezja białostocka). W biskupim herbie Księdza Biskupa znalazły się słowa „Niech mi się stanie według słowa Twego”.

        Z okazji 5. rocznicy tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła w Rockville Centre, jak też Kościoła białostockiego, z którego pochodzi Najdostojniejszy Ksiądz Biskup, parafianie Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej wraz ze swoimi duszpasterzami przekazują drogiemu Księdzu Biskupowi Andrzejowi Zglejszewskiemu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wraz z modlitwą: niech Najświętsza Maryja Panna – Matka Boża wyprasza Księdzu Biskupowi potrzebne łaski w biskupim posługiwaniu Chrystusowemu Kościołowi.

          Ad multos plurimosque annos, Księże Biskupie !

Ksiądz Bogusław Kieżel – proboszcz parafii
Ksiądz Jan Kozak – wikariusz
Parafianie Parafii pw. Świętej Rodziny
w Czarnej Białostockiej

Comments are closed.