Okres Wielkiego Postu 2019 roku w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

„Doroczny obchód Wielkiego Postu jest czasem stosownym, w którym wstępujemy na świętą górę Paschy. Czas wielkopostny mający podwójny charakter (chrzcielny i pokutny) przygotowuje katechumenów i wiernych do obchodzenia paschalnego misterium. Katechumeni przez „wybranie” (electio) i przez skrutynia oraz katechezę, są doprowadzani do sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia; wierni zaś gorliwiej słuchając Słowa Bożego i trwając na modlitwie, przez pokutę przygotowują się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (PS 6). Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie (Kal 28)”.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne, które w naszej parafii w okresie Wielkiego Postu odprawiać będziemy według następującego porządku:

Droga Krzyżowa: we wtorki (dla dzieci) – godz. 17:15;

Droga Krzyżowa w piątki (dla dorosłych) – godz. 17:30;

Gorzkie Żale: środy i soboty – godz. 17:30, w niedziele – po Mszy Świętej o godz. 10:00.

Parafialne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii przeżywać będziemy w dniach: 31 marca – 1 kwietnia – 2 kwietnia 2019 roku.

Comments are closed.