Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO 28 MAJA 2020 ROKU

poniedziałek, Maj 11th, 2020

ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO (28.05.2020 R.)

 1. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju wg organów państwowych poprawiła się na tyle, że możliwe stało się dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie. W efekcie, zostały zniesione w dużej mierze dotychczasowe restrykcje, dając nam tym samym możliwość powrotu do normalnego życia i funkcjonowania.

  Wyrażam naszą wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy niestrudzenie pełnili posługę na froncie walki z koronawirusem ryzykując niejednokrotnie swoim życiem. Wszystkich otaczam szczególną modlitwą wdzięczności za ofiarną i budującą postawę miłosierdzia.

  Modlitwą obejmuję wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobą, zaś osoby zmarłe polecam miłosierdziu Bożemu.

  W związku z postępującą normalizacją życia i społecznych zasad funkcjonowania, przesyłam nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego.

  • Z dniem 25 maja 2020 r. wygasła dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału w liturgii wiernym z zachowaniem jednak dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa. Zachęcam gorąco wszystkich wiernych do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem.
  • Dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do końca czerwca br. przedłużam tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź przebywających w kwarantannie.
  • Ponawiam zachętę do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, również w dni powszednie. Przypominam raz jeszcze, że przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów. Stąd, należy ograniczyć transmisje Mszy św. przez media.
  • W parafiach można organizować regularne spotkania formacyjne, katechetyczne i inne, z zachowaniem wspomnianych środków bezpieczeństwa. Ewentualne wyjazdy formacyjne grupowe muszą spełniać obowiązujące wymogi sanitarne.
  • Mając na uwadze nowe decyzje służb medycznych w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób. Uwzględniając powyższe zasady wszystkie procesje Bożego Ciała należy zorganizować tylko na terenie przykościelnym, a nie na ulicach miast i miejscowości.
  • Organizowanie Sakramentu Bierzmowania będzie możliwe od 1 lipca 2020 r.
  • Jeszcze raz wszystkim wyrażam wdzięczność za wspólny wysiłek w niesieniu wszelkiej pomocy duchowej i pasterskiej wiernym w trudnym okresie epidemii koronawirusa. Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi za umożliwianie wiernym życia sakramentalnego i za każdy gest waszej samarytańskiej pomocy.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Wielkanoc 2020

sobota, Kwiecień 11th, 2020

„Przyjmując śmierć, Chrystus zwyciężył śmierć.

 Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą! Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia” !

  (Św. Jan Paweł II)

   (Watykan, Orędzie Urbi et Orbi, 4 kwietnia 1999 r.)

Chrystus zmartwychwstał!
ALLELUJA !

Na czas tegorocznej Wielkanocy życzę wszystkim parafianom Parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej i wszystkim mieszkańcom miasta Czarna Białostocka oraz wszystkim naszym Rodakom owocnego duchowo PRZEŻYCIA Tajemnicy pojednania człowieka z Bogiem, dokonanego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Życzenia Świętego  Jana Pawła II, wypowiedziane w 1999 roku, niech będą nam wszystkim duchowym wsparciem w trudnych chwilach przeżywanej obecnie epidemii. Święty Janie Pawle II, wierzymy, iż w stulecie Twoich urodzin, przed Obliczem Trójcy Świętej wspomagasz naszą Ojczyznę i świat cały w trudnych dziejach, jakie obecnie przeżywamy. Dziękujemy Ci, Święty Janie Pawle II !

Proszę także o przyjęcie duchowego, świątecznego daru, jakim jest homilia wygłoszona przez O. Raniero Cantalamessę w dniu 10 kwietnia 2020 roku podczas Liturgii Wielkiego Piątku w Bazylice Św. Piotra w Watykanie.

                                                                  Ks. Bogusław Kieżel

                                                                  Proboszcz Parafii