Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Zaproszenie Parafian

poniedziałek, Maj 11th, 2020

Drodzy Parafianie i Parafianki!

 

Z racji na zwiększoną ilość osób, które od 20 kwietnia br. mogą uczestniczyć w kościele we Mszy Świętej, zapraszamy wiernych do udziału we Mszach Świętych sprawowanych w ciągu tygodnia o godzinie 7:00 i 18:00, by w ten sposób – poprzez Eucharystię – umacniać życie duchowe i jedność sakramentalną z Kościołem Chrystusowym.

Pamiętajmy, by przybywać do kościoła w ochronnych maseczkach.

Duszpasterze Parafii Świętej Rodziny

w Czarnej Białostockiej

ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO 7 MAJA 2020 ROKU

poniedziałek, Maj 11th, 2020

ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO
7 MAJA 2020 ROKU

 1. Do 25 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Biorący udział w liturgii powinni zachować obowiązujące przepisy sanitarne.
 2. Zachęcam do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, w dni powszednie, w oczekiwaniu na decyzję, kiedy w niedzielę będzie można bez ograniczeń uczestniczyć w Eucharystii. Przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów.
 3. Przypominam, że dopuszcza się, na prośbę rodziców, możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w uzgodnieniu z rodzicami, uwzględniając aktualne przepisy sanitarne.
 4. Zalecam, aby w niedzielę 17 maja 2020 r. we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji została odprawiona Msza św. w intencji dziękczynnej w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.
 5. Do odwołania zawieszam organizowanie Sakramentu Bierzmowania.
 6. Zostają odwołane:
 • Piesza Pielgrzymka Kobiet do Świętej Wody 23 maja 2020 r.
 • IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Sokółki 6 czerwca 2020 r.
 • V Rowerowa Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 20-21 czerwca 2020 r.
 • XL Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 26-28 czerwca 2020 r.
 • XXIV Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin do Juchnowca 4 lipca 2020 r.
 • Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę „Rowerynka” w dniach 3-10 sierpnia 2020 r.
 • XXXIV Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2020 r.
 • XXVIII Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna w dniach 16-25 sierpnia 2020 r.


Wszystkim wyrażam wdzięczność za podejmowane inicjatywy duszpasterskie, również te za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, aby w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa, zapewnić wiernym stały kontakt ze Słowem Bożym i uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Wielkanoc 2020

sobota, Kwiecień 11th, 2020

„Przyjmując śmierć, Chrystus zwyciężył śmierć.

 Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą! Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia” !

  (Św. Jan Paweł II)

   (Watykan, Orędzie Urbi et Orbi, 4 kwietnia 1999 r.)

Chrystus zmartwychwstał!
ALLELUJA !

Na czas tegorocznej Wielkanocy życzę wszystkim parafianom Parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej i wszystkim mieszkańcom miasta Czarna Białostocka oraz wszystkim naszym Rodakom owocnego duchowo PRZEŻYCIA Tajemnicy pojednania człowieka z Bogiem, dokonanego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Życzenia Świętego  Jana Pawła II, wypowiedziane w 1999 roku, niech będą nam wszystkim duchowym wsparciem w trudnych chwilach przeżywanej obecnie epidemii. Święty Janie Pawle II, wierzymy, iż w stulecie Twoich urodzin, przed Obliczem Trójcy Świętej wspomagasz naszą Ojczyznę i świat cały w trudnych dziejach, jakie obecnie przeżywamy. Dziękujemy Ci, Święty Janie Pawle II !

Proszę także o przyjęcie duchowego, świątecznego daru, jakim jest homilia wygłoszona przez O. Raniero Cantalamessę w dniu 10 kwietnia 2020 roku podczas Liturgii Wielkiego Piątku w Bazylice Św. Piotra w Watykanie.

                                                                  Ks. Bogusław Kieżel

                                                                  Proboszcz Parafii