PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH I ROCZNICOWYCH W PARAFII PW. ŚWIĘTEJ RODZINY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 25 SIERPNIA 2019 ROKU

Sierpień 18th, 2019

Odpust Matki Bożej Częstochowskiej

i 39. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

10:00Msza Święta pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego

-Homilię wygłosi Ksiądz Arcybiskup Metropolita

-Procesja eucharystyczna z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej

-Poświęcenie groty z figurą Matki Bożej Fatimskiej

12:00 Piknik Rodzinny (w parku przy kościele parafialnym)

Występy zespołów:

-Chór „Sagrada Familia” Parafii pw. Świętej Rodziny

w Czarnej Białostockiej

-Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 11

w Białymstoku

-Trio akordeonowe „Akord” z Czarnej Białostockiej

-Zespół „Czarna Jagoda” z Czarnej Białostockiej

-Zespół „Czarnowiacy” z Czarnej Wsi Kościelnej

-Zespół „I o to chodzi” z Czarnej Białostockiej

Serdecznie zapraszamy !

Czerwiec 9th, 2019

Przypomnienie

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

z dnia 26 lutego 2019 roku (Prot. Nr 524/17)

W dniu 26 lutego 2019 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej przypomniała, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy udzielać błogosławieństwa w formie znaku krzyża na czole wiernych (dzieci i dorosłych), którzy nie mogą przystąpić do Komunii Świętej.

Wspomniana Kongregacja Stolicy Świętej przypomniała jednocześnie, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy wprowadzać gestów i słów nieprzewidzianych przez przepisy liturgiczne zawarte w Ordo missae. Wspomniany dokument podpisał ks. Corrado Maggioni – Podsekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Kwiecień 21st, 2019

Wielkanoc 2019 roku

Wszystkim parafianom, władzom naszego miasta na czele z Panią Przewodniczącą Rady Miasta i Panem Burmistrzem, wszystkim działającym na terenie miasta instytucjom, braciom w kapłaństwie i parafianom z Parafii pw. Jezusa Miłosiernego w naszym mieście, wszystkim siostrom zakonnym i kapłanom pochodzącym z naszego miasta na czele z J.E. Ks. Biskupem Andrzejem Zglejszewskim oraz wszystkim Czcigodnym Internautom składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: Jezus Chrystus zmartwychwstały Zbawiciel zawsze niech będzie nam wszystkim Światłem, Drogowskazem, Mocą Bożą i niezachwianą Nadzieją Życia i Szczęścia Wiecznego!

Spokojnych, przeżytych w radości chrześcijańskiej

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wesołego Alleluja!

Ks. Boguslaw Kieżel – proboszcz

Ks. Jan Kozak – wikariusz

Program Triduum Paschalnego 2019 r. w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Kwiecień 14th, 2019

        Program Triduum Paschalnego 2019 r. w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Wielki Czwartek – 18 kwietnia

18:00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

– po zakończeniu liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00

Wielki Piątek – 19 kwietnia

9:00 – początek adoracji Najświętszego Sakramentu

15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego („Koronka”)

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej

– adoracja Najświętszego Sakramentu po zakończonej wieczornej liturgii do godz. 22:00

Wielka Sobota – 20 kwietnia

9:00 – początek adoracji Najświętszego Sakramentu (do godz. 22:00)

9:00 – 15:00 (co godzinę): błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego („Koronka”)

22:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej i Msza Święta z procesją wielkanocną (prosimy wziąć świece na Liturgię Wigilii Paschalnej)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego -21 kwietnia

Msze Święte sprawowane będą o godz.: 10:00, 11:30 i 18:00

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia

Msze Święte sprawowane będą o godz.: 8:00, 10:00, 11:30 i 18:00

Rocznica sakry biskupiej Biskupa Andrzeja Zglejszewskiego

Marzec 24th, 2019

        Rocznica sakry biskupiej
        Biskupa Andrzeja Zglejszewskiego

        „Fiat mihi secundum verbum tuum”

        W dniu 25 marca 2014 roku w katedrze pw. Świętej Agnieszki w diecezji Rockville Centre w Nowym Jorku – z rąk Księdza Biskupa Williama Francisa Murphy ordynariusza diecezji – sakrę biskupią przyjął Ksiądz Prałat Andrzej Zglejszewski pochodzący z Parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej (archidiecezja białostocka). W biskupim herbie Księdza Biskupa znalazły się słowa „Niech mi się stanie według słowa Twego”.

        Z okazji 5. rocznicy tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła w Rockville Centre, jak też Kościoła białostockiego, z którego pochodzi Najdostojniejszy Ksiądz Biskup, parafianie Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej wraz ze swoimi duszpasterzami przekazują drogiemu Księdzu Biskupowi Andrzejowi Zglejszewskiemu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wraz z modlitwą: niech Najświętsza Maryja Panna – Matka Boża wyprasza Księdzu Biskupowi potrzebne łaski w biskupim posługiwaniu Chrystusowemu Kościołowi.

          Ad multos plurimosque annos, Księże Biskupie !

Ksiądz Bogusław Kieżel – proboszcz parafii
Ksiądz Jan Kozak – wikariusz
Parafianie Parafii pw. Świętej Rodziny
w Czarnej Białostockiej