Czerwiec 9th, 2019

Przypomnienie

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

z dnia 26 lutego 2019 roku (Prot. Nr 524/17)

W dniu 26 lutego 2019 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej przypomniała, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy udzielać błogosławieństwa w formie znaku krzyża na czole wiernych (dzieci i dorosłych), którzy nie mogą przystąpić do Komunii Świętej.

Wspomniana Kongregacja Stolicy Świętej przypomniała jednocześnie, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy wprowadzać gestów i słów nieprzewidzianych przez przepisy liturgiczne zawarte w Ordo missae. Wspomniany dokument podpisał ks. Corrado Maggioni – Podsekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Kwiecień 21st, 2019

Wielkanoc 2019 roku

Wszystkim parafianom, władzom naszego miasta na czele z Panią Przewodniczącą Rady Miasta i Panem Burmistrzem, wszystkim działającym na terenie miasta instytucjom, braciom w kapłaństwie i parafianom z Parafii pw. Jezusa Miłosiernego w naszym mieście, wszystkim siostrom zakonnym i kapłanom pochodzącym z naszego miasta na czele z J.E. Ks. Biskupem Andrzejem Zglejszewskim oraz wszystkim Czcigodnym Internautom składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: Jezus Chrystus zmartwychwstały Zbawiciel zawsze niech będzie nam wszystkim Światłem, Drogowskazem, Mocą Bożą i niezachwianą Nadzieją Życia i Szczęścia Wiecznego!

Spokojnych, przeżytych w radości chrześcijańskiej

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wesołego Alleluja!

Ks. Boguslaw Kieżel – proboszcz

Ks. Jan Kozak – wikariusz

Program Triduum Paschalnego 2019 r. w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Kwiecień 14th, 2019

        Program Triduum Paschalnego 2019 r. w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Wielki Czwartek – 18 kwietnia

18:00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

– po zakończeniu liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00

Wielki Piątek – 19 kwietnia

9:00 – początek adoracji Najświętszego Sakramentu

15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego („Koronka”)

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej

– adoracja Najświętszego Sakramentu po zakończonej wieczornej liturgii do godz. 22:00

Wielka Sobota – 20 kwietnia

9:00 – początek adoracji Najświętszego Sakramentu (do godz. 22:00)

9:00 – 15:00 (co godzinę): błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego („Koronka”)

22:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej i Msza Święta z procesją wielkanocną (prosimy wziąć świece na Liturgię Wigilii Paschalnej)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego -21 kwietnia

Msze Święte sprawowane będą o godz.: 10:00, 11:30 i 18:00

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia

Msze Święte sprawowane będą o godz.: 8:00, 10:00, 11:30 i 18:00

Rocznica sakry biskupiej Biskupa Andrzeja Zglejszewskiego

Marzec 24th, 2019

        Rocznica sakry biskupiej
        Biskupa Andrzeja Zglejszewskiego

        „Fiat mihi secundum verbum tuum”

        W dniu 25 marca 2014 roku w katedrze pw. Świętej Agnieszki w diecezji Rockville Centre w Nowym Jorku – z rąk Księdza Biskupa Williama Francisa Murphy ordynariusza diecezji – sakrę biskupią przyjął Ksiądz Prałat Andrzej Zglejszewski pochodzący z Parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej (archidiecezja białostocka). W biskupim herbie Księdza Biskupa znalazły się słowa „Niech mi się stanie według słowa Twego”.

        Z okazji 5. rocznicy tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła w Rockville Centre, jak też Kościoła białostockiego, z którego pochodzi Najdostojniejszy Ksiądz Biskup, parafianie Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej wraz ze swoimi duszpasterzami przekazują drogiemu Księdzu Biskupowi Andrzejowi Zglejszewskiemu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wraz z modlitwą: niech Najświętsza Maryja Panna – Matka Boża wyprasza Księdzu Biskupowi potrzebne łaski w biskupim posługiwaniu Chrystusowemu Kościołowi.

          Ad multos plurimosque annos, Księże Biskupie !

Ksiądz Bogusław Kieżel – proboszcz parafii
Ksiądz Jan Kozak – wikariusz
Parafianie Parafii pw. Świętej Rodziny
w Czarnej Białostockiej

Okres Wielkiego Postu 2019 roku w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Marzec 7th, 2019

„Doroczny obchód Wielkiego Postu jest czasem stosownym, w którym wstępujemy na świętą górę Paschy. Czas wielkopostny mający podwójny charakter (chrzcielny i pokutny) przygotowuje katechumenów i wiernych do obchodzenia paschalnego misterium. Katechumeni przez „wybranie” (electio) i przez skrutynia oraz katechezę, są doprowadzani do sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia; wierni zaś gorliwiej słuchając Słowa Bożego i trwając na modlitwie, przez pokutę przygotowują się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (PS 6). Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie (Kal 28)”.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne, które w naszej parafii w okresie Wielkiego Postu odprawiać będziemy według następującego porządku:

Droga Krzyżowa: we wtorki (dla dzieci) – godz. 17:15;

Droga Krzyżowa w piątki (dla dorosłych) – godz. 17:30;

Gorzkie Żale: środy i soboty – godz. 17:30, w niedziele – po Mszy Świętej o godz. 10:00.

Parafialne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii przeżywać będziemy w dniach: 31 marca – 1 kwietnia – 2 kwietnia 2019 roku.