ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO 28 MAJA 2020 ROKU

Maj 11th, 2020

ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO (28.05.2020 R.)

 1. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju wg organów państwowych poprawiła się na tyle, że możliwe stało się dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie. W efekcie, zostały zniesione w dużej mierze dotychczasowe restrykcje, dając nam tym samym możliwość powrotu do normalnego życia i funkcjonowania.

  Wyrażam naszą wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy niestrudzenie pełnili posługę na froncie walki z koronawirusem ryzykując niejednokrotnie swoim życiem. Wszystkich otaczam szczególną modlitwą wdzięczności za ofiarną i budującą postawę miłosierdzia.

  Modlitwą obejmuję wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobą, zaś osoby zmarłe polecam miłosierdziu Bożemu.

  W związku z postępującą normalizacją życia i społecznych zasad funkcjonowania, przesyłam nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego.

  • Z dniem 25 maja 2020 r. wygasła dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału w liturgii wiernym z zachowaniem jednak dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa. Zachęcam gorąco wszystkich wiernych do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem.
  • Dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do końca czerwca br. przedłużam tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź przebywających w kwarantannie.
  • Ponawiam zachętę do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, również w dni powszednie. Przypominam raz jeszcze, że przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów. Stąd, należy ograniczyć transmisje Mszy św. przez media.
  • W parafiach można organizować regularne spotkania formacyjne, katechetyczne i inne, z zachowaniem wspomnianych środków bezpieczeństwa. Ewentualne wyjazdy formacyjne grupowe muszą spełniać obowiązujące wymogi sanitarne.
  • Mając na uwadze nowe decyzje służb medycznych w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób. Uwzględniając powyższe zasady wszystkie procesje Bożego Ciała należy zorganizować tylko na terenie przykościelnym, a nie na ulicach miast i miejscowości.
  • Organizowanie Sakramentu Bierzmowania będzie możliwe od 1 lipca 2020 r.
  • Jeszcze raz wszystkim wyrażam wdzięczność za wspólny wysiłek w niesieniu wszelkiej pomocy duchowej i pasterskiej wiernym w trudnym okresie epidemii koronawirusa. Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi za umożliwianie wiernym życia sakramentalnego i za każdy gest waszej samarytańskiej pomocy.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Wielkanoc 2020

Kwiecień 11th, 2020

„Przyjmując śmierć, Chrystus zwyciężył śmierć.

 Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą! Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia” !

  (Św. Jan Paweł II)

   (Watykan, Orędzie Urbi et Orbi, 4 kwietnia 1999 r.)

Chrystus zmartwychwstał!
ALLELUJA !

Na czas tegorocznej Wielkanocy życzę wszystkim parafianom Parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej i wszystkim mieszkańcom miasta Czarna Białostocka oraz wszystkim naszym Rodakom owocnego duchowo PRZEŻYCIA Tajemnicy pojednania człowieka z Bogiem, dokonanego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Życzenia Świętego  Jana Pawła II, wypowiedziane w 1999 roku, niech będą nam wszystkim duchowym wsparciem w trudnych chwilach przeżywanej obecnie epidemii. Święty Janie Pawle II, wierzymy, iż w stulecie Twoich urodzin, przed Obliczem Trójcy Świętej wspomagasz naszą Ojczyznę i świat cały w trudnych dziejach, jakie obecnie przeżywamy. Dziękujemy Ci, Święty Janie Pawle II !

Proszę także o przyjęcie duchowego, świątecznego daru, jakim jest homilia wygłoszona przez O. Raniero Cantalamessę w dniu 10 kwietnia 2020 roku podczas Liturgii Wielkiego Piątku w Bazylice Św. Piotra w Watykanie.

                                                                  Ks. Bogusław Kieżel

                                                                  Proboszcz Parafii