Boże Narodzenie A.D. 2019​

Grudzień 24th, 2019

Boże Narodzenie
A.D. 2019

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.   (Łk 2, 8)

     Z okazji Uroczystości Narodzenia Jezusa Chrystusa – Zbawiciela każdego człowieka – składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia: radości w sercu płynącej z prawdy, iż narodził się Bóg – Zbawiciel; pokoju zwiastowanego w noc betlejemską przez aniołów; w codziennym  życiu niezachwianej ufności i odwagi, o której w Betlejem mówił anioł w imieniu Boga: „Nie bójcie się!”.

    Niech przeżywanie pamiątki narodzin Boga na Ziemi otwiera serca nas wszystkich na rodzenie się Boga – Człowieka w Eucharystii i umacnia na drodze prowadzącej do pełni szczęścia w Królestwie Chrystusa, które już jest pośród nas.

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia!

Z darem modlitwy przy Betlejemskim  żłóbku

Nowo Narodzonego Jezusa

                                   Duszpasterze Parafii Świętej Rodziny

w Czarnej Białostockiej:

                                   Ks. Bogusław Kieżel 

i Ks. Jan Kozak

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH I ROCZNICOWYCH W PARAFII PW. ŚWIĘTEJ RODZINY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 25 SIERPNIA 2019 ROKU

Sierpień 18th, 2019

Odpust
Matki Bożej Częstochowskiej

i
39. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

10:00
Msza
Święta

pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy
Metropolity Białostockiego

-Homilię wygłosi Ksiądz Arcybiskup Metropolita

-Procesja eucharystyczna z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej

-Poświęcenie groty z figurą Matki Bożej Fatimskiej

12:00
Piknik Rodzinny

(w parku przy kościele parafialnym)

Występy
zespołów:

-Chór „Sagrada Familia” Parafii pw. Świętej Rodziny

w Czarnej
Białostockiej

-Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 11

w Białymstoku

-Trio akordeonowe „Akord” z Czarnej Białostockiej

-Zespół „Czarna Jagoda” z Czarnej Białostockiej

-Zespół „Czarnowiacy” z Czarnej Wsi Kościelnej

-Zespół „I o to chodzi” z Czarnej Białostockiej

Serdecznie
zapraszamy !

Czerwiec 9th, 2019

Przypomnienie

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

z dnia 26 lutego 2019 roku (Prot. Nr 524/17)

W dniu 26 lutego 2019 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej przypomniała, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy udzielać błogosławieństwa w formie znaku krzyża na czole wiernych (dzieci i dorosłych), którzy nie mogą przystąpić do Komunii Świętej.

Wspomniana Kongregacja Stolicy Świętej przypomniała jednocześnie, iż podczas sprawowania Mszy Świętej nie należy wprowadzać gestów i słów nieprzewidzianych przez przepisy liturgiczne zawarte w Ordo missae. Wspomniany dokument podpisał ks. Corrado Maggioni – Podsekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Kwiecień 21st, 2019

Wielkanoc 2019 roku

Wszystkim parafianom, władzom naszego miasta na czele z Panią Przewodniczącą Rady Miasta i Panem Burmistrzem, wszystkim działającym na terenie miasta instytucjom, braciom w kapłaństwie i parafianom z Parafii pw. Jezusa Miłosiernego w naszym mieście, wszystkim siostrom zakonnym i kapłanom pochodzącym z naszego miasta na czele z J.E. Ks. Biskupem Andrzejem Zglejszewskim oraz wszystkim Czcigodnym Internautom składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: Jezus Chrystus zmartwychwstały Zbawiciel zawsze niech będzie nam wszystkim Światłem, Drogowskazem, Mocą Bożą i niezachwianą Nadzieją Życia i Szczęścia Wiecznego!

Spokojnych, przeżytych w radości chrześcijańskiej

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wesołego Alleluja!

Ks. Boguslaw Kieżel – proboszcz

Ks. Jan Kozak – wikariusz

Program Triduum Paschalnego 2019 r. w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Kwiecień 14th, 2019

        Program Triduum Paschalnego 2019 r. w Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej

Wielki Czwartek – 18 kwietnia

18:00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

– po zakończeniu liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00

Wielki Piątek – 19 kwietnia

9:00 – początek adoracji Najświętszego Sakramentu

15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego („Koronka”)

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej

– adoracja Najświętszego Sakramentu po zakończonej wieczornej liturgii do godz. 22:00

Wielka Sobota – 20 kwietnia

9:00 – początek adoracji Najświętszego Sakramentu (do godz. 22:00)

9:00 – 15:00 (co godzinę): błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego („Koronka”)

22:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej i Msza Święta z procesją wielkanocną (prosimy wziąć świece na Liturgię Wigilii Paschalnej)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego -21 kwietnia

Msze Święte sprawowane będą o godz.: 10:00, 11:30 i 18:00

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia

Msze Święte sprawowane będą o godz.: 8:00, 10:00, 11:30 i 18:00